Efterlysninger

Bidrag fra vore venner

Ærøske stednavne

English language

Home

Litteraturliste:

Kender du en bog, artikel eller andet publiceret materiale, som ikke findes på denne side, så send os titel, forfatter og kort beskrivelse af indholdet, så lægger vi det på vores liste.


Om Ærøs historie og slægter.

Almen litteratur om Ærø.

Videnbasehæfter:

Det var så det. Erindringer af Helge J. Hansen. Videnbasehæfte RK. C. nr. 1. Ærø Natur- og Energiskole.

Landsbyerne Øster Bregninge og Vester Bregninge på Ærø. Videnbasehæfte 1. Ærø Natur- og Energiskole.

Landsbyen Store Rise på Ærø, Videnbasehæfte 2. Ærø Natur- og Energiskole.

Ærøskøbing Havn, Videnbasehæfte 3

Landsbyen Olde, Videnbasehæfte 4. Ærø Natur- og Energiskole.

Skovby på Ærø, Videnbasehæfte 5. Ærø Natur- og Energiskole.

Dejrø, af Christen Steen. Videnbasehæfte 6. Ærø Natur- og Energiskole.

Ærøs retshistorie, Videnbasehæfte 7. Ærø Natur- og Energiskole.

Søfart fra Æsøkøbing, Videnbasehæfte 8. Ærø Natur- og Energiskole.

Landsbyen Græsvænge, Videnbasehæfte 9. Ærø Natur- og Energiskole.

Ommel - en landsby på Ærø, Videnbasehæfte 10. Ærø Natur- og Energiskole.

Om Ærøskøbing og Dunkær, Videnbasehæfte 11. Ærø Natur- og Energiskole.

Herremarkerne omkring Søbygaard, Videnbasehæfte 12. Ærø Natur- og Energiskole.

Skulpturer og mindesmærker på Ærø. Videnbasehæfte 13. Ærø Natur- og Energiskole.

Landsbyen Stokkeby, Videnbase hæfte 14. Ærø Natur- og Energiskole.

Lilleø, Videnbasehæfte 15. Ærø Natur- og Energiskole.

Gårdenes navne på Ærø, Videnbasehæfte 16. Ærø Natur- og Energiskole.

Vestermølle, Søbygaard, Vitsø og Leby Mark., Videnbasehæfte 17. Ærø Natur- og Energiskole.

Dunkær på Ærø. Videnbasehæfte 18. Ærø Natur- og Energiskole.

Landsbyen Lille Rise, Videnbasehæfte 19. Ærø Natur- og Energiskole.

Ærøskøbing fjernvarmes historie, Videnbasehæfte 20. Ærø Natur- og Energiskole.

Egnen omkring landsbyen Haven på Ærø, Videnbasehæfte 21. Ærø Natur- og Energiskole.

Landsbyen Kragnæs, Videnbasehæfte 22. Ærø Natur- og Energiskole.

Nørre Skovbymark, Videnbasehæfte 23. Ærø Natur- og Energiskole.

Gader og veje på Ærø, Videnbasehæfte 24. Ærø Natur- og Energiskole.

Halmø, Videnbasehæfte 25, Videnbasehæfte. Ærø Natur- og Energiskole.

Borgnæs på Ærø. Videnbasehæfte 26. Ærø Natur- og Energiskole.

Tranderup - Vindeballe. Videnbasehæfte 27. Ærø Natur- og Energiskole.

Træsko af Torun Gjelstrup. Videnbasehæfte 28. Ærø Natur- og Energiskole.

Urehoved og Bjerget af Torun Gjelstrup. Videnbasehæfte 29. Ærø Natur- og Energiskole.

 

Marstal.

En by ændrer ansigt - Sejlmagerens datter, af Andrea Galsbo - Fotografiet fortæller, af Erik Kromann

Dagligt liv i Marstal og på Ærø omkring år 1900, af Erik Kromann, Danske folkeminder 1982

Den store bybrand, af K.K.Henriksen

Fra skibsdreng til mægler. Albert E. Boyes erindringer. Udgivet i anledning af Marstal Havns 150 års jubilæum. 1975

Gudsgave, af Erik Kromann Artikel om Herregården Gudsgave.

Langfarere fra Marstal, af F. Holm-Petersen

Marstal kirke på Ærø, af Anders Hauge

Maritime minder fra Marstal og Ærøskøbing, af F. Holm-Petersen

Marstal og Ærøskøbing 1921, af Hugo Matthiesen

Marstal søfart indtil 1925, af Erik Kromann

Marstal Søfartsmuseum 1998-2003

Træk af Marstals historie, af C. T. Høi.

 

Ommel:

Husker du vor skoletid? Ommel skole 1914 -1969, af Rita Jacobsen.

Landsbyliv i Ommel - hverdagsglimt fra 50'erne, af Rita Jacobsen.

 

Rise sogn:

Rise Bryggeri - fra mælk til malt, af Karen Margrethe Fabricius, Ærø Museum 2007.

Rise sogns gårde, af Mikkel Eriksen

Sankt Albert:

Sankt Albert - Ærøs værnehelgen, af Erik Kromann

Sct. Alberts Kirkegård på Ærø, af Erik kromann

Ærøs Sankt Alberts, af Jørgen Skårup.

 

Søby:

-et lidet kapel" Søby kirke på Ærø, af Karen Margrethe Fabricius

Søby Havn 1846-1996, jubilæumsskrift.

Søby Værft, af Jørgen Bjørgren og P. Rolandsen, Søby Værft 2006.

 

Søbygaard:

Fra Borg til herregård, Søbygård - et stykke Ærø-historie, af Aage Sækmose

Hertugens Søbygård - bygningshistorie, drift og restaurering, af bl.a. Alan Havsteen-Mikkelsen

Slægten Fabricius på Søbygård af Ellen Fabricius.

 

Bregninge:

Kirken i Bregninge sogn på Ærø, af N. Tyge Jense og Finn Poulsen, 2004

Skibsfart, Fiskeri og Færgefart fra Bregninge og Søby sogne på Ærø 1536 - 2007, redigeret af Palle Abramsson.

 

Tranderup:

Tiden før - træk af Tranderup sogns historie, af Helge J.Hansen

Tranderup Kirke, En landsby kirke - og dens historie, Tranderup Menighedsråd.

 

Ærøskøbing:

Bygget af levende stene&ldots; Ærøskøbing Kirke 1758 - 2008, af Karen Margrethe Fabricius og Karsten Hermansen, Ærøskøbing Menighedsråd 2008.

Et apotek og dets historie, af Tove Kjærboe

Historiske huse i Ærøskøbing, Nationalmuseet

Hvor gammel er Ærøskøbing, af Erik Kromann

Philip Kocks Hus, af Carsten Meyer 2008.

Rejsen til Ærøskøbing 1863, af Jørgen Svarer

Stammehække i danske købstæder, bl.a. i Ærøskøbing, Særtryk af Dansk Dendrologisk Årsskrift bd. V. 4. 1981

Torvet i Ærøskøbing, af Torun Gjelstrup

Visdommens Kilde, af Torun Gjelstrup

Ærøsk sølv, af Tove Kjærboe i: Fynske årbøger.-1977, s. 101-120, artikel

Ærøskjøbing og omegn (hæfte), af Turistforeningen

Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab 1842-1992

Ærøskøbing by gennem de sidste 50 år 1937-1987, af Tove Kjærboe

Ærøskøbing Kommunes Lokalhistoriske Arkiv årsskrift fra 1995-2003

Ærø Museum, Ærøskøbing, af Tove Kjærboe

Ærø Museum årsskrift 1994-2003

Ærøskøbing Skole indtil 1850, Mikkel Eriksen (Svendborg amt årsskrift 1937)

 

Ærø:

A submerged Mesolothic Site and a "Boat Burial" from Ærø. I: Journal of Danixh Archoelogy vol.10, 1991, s. 38-50, Odense af Ole Grøn og Jørgen Skaarup

Beskrivelse over Ærø, af Hübertz, Ærøskøbing Kommunes Lokalhistoriske Arkiv 2005

Dagligt liv i Marstal og på Ærø omkring år 1900, af Erik Kromann, Danske folkeminder 1982

Da Prins Christian gæstede Ærø i 1830, af Nicoline Klein (Artikel).

De slesvigske Hertuger, Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa 2005

De Sønderjyske Fyrstearkiver, af Erik Kromann.

Fem Havne - Den industrialiserede havns opkomst og udvikling, Langelands Museum 2005

Fortidens spor på Ærø - guide til øens kendte og ukendte minder, af Dion Abrahamsen og Karla Krull

Fynske årbøger. (En del artikler om Ærø og ærøske forhold)

Færgefart på Ærø, af Leif Rosendahl

Indberetning om forholdene på Ærø under Svenskekrigene 1658-59 og nærmest derefter følgende tid, af Erik Kromann

Inkorporationen af Den Gottorpske Del af Sønderjylland i kronen 1721, af Holger Hjelholt.

Kirkesølvet på Ærø, af Tove Kjærboe

Mikkel Eriksens efterladte manuskripter om Ærøs historie

Spanierne på Ærø, af Frederik Ahlefeldt Laurvig. (Artikel)

Svenskerne på Ærø 1658 - 59, af Erik Kromann

Teglværker på Ærø. I: Fynske Minder 1968, s. 234-249, af Frode Lund

Øhavets middelalderlige Borge og Voldsteder, Langelands Museum 2005

Ærø i en nøddeskal, af Tove Kjærboe

Ærø Gennem Tiderne, af Mikkel Eriksen m.fl.

Ærø historier, af Svend Orhammer Andersen

Ærø over alt, af Tove Kjærboe

Ærø-Mosaik. Artikler tilegnet Tove Kjærboe, indeholder tillige en bibliografi over Tove Kjærboes arbejder

Ærøs forbindelse med Brandenburg i 13. og 14. århundrede, af Erik Kromann

Ærøske Smede, red. Af Palle Abramsson, Metal Ærø's Seniorafdeling 2005

 

 

Slægtshistorie:

Albert Henrik Riise hans forfædre og efterkommere, kopi

Christian Nissen, V. Mølle, hans levnedsløb (Artikel)

En Ishøy - slægt, af Kai Mygind

Eschens optegnelser, af Christian Carl Eschen/kopi i Rigsarkivet (og hos Anita)

Kimballton - Iowa 1883 - 1983 (En del om ærøboere i Iowa).

Lise Groths slægt, hæfte, af Thorvald Lindhard.

Mit Liv - og mennersker på min vej, af Laust Kristensen

Slægtsspor gennem 300 år, af Chris H. Christensen.

Webers Dagbog, af H. P. Weber, kopi

Ærøboen fra 1985- -, samt flere ældre årgange og Jubilæumsnummeret 1933-1973.

 

Mad:

Fiskefrikadeller fra Ærø - Opskrift i Mad & Gæster nr. 10/1974 side 62 (og hos Anita)

Løvtens Paa'kar & andet godt, af Inger Randstrup

Til bords på Ærø, af Keld Fuglsang Mikkelsen og Jørn Ørum-Nielsen

Uden mad og drikke. Spise-, udskænknings.- og overnatningssteder i Ærøskøbing, af Torun Gjelstrup, Ærø Museum

Ærø rundt efter snapseurter, af Dion Abrahamsen & Karla Krull.

 

Almen:

Forskellige Ærø-billeder: Skitse af kulturmøde og turisme på Ærø, af Mette E. Havsteen-Mikkelsen - tidsskriftartikel

Det kristne spor - Sven Havsteen-Mikkelsen, Mikael Wivel 2004.

Kunstvejviser over Danmark: Fyn, Langeland, Ærø, Lolland og Falster, af Broby.Johansen, Odense.

Ærø Folkehøjskole 1978-1988.

Ærø, af Hudemann og Christiansen

Ærø, af Ole Ege, Forlaget Espe 2005

Ærø, Oh Ærø, af Hildegard Hudemann og Hans Christiansen

Følfoden 2003, Årsskrift for Ærøskøbing Byhistoriske Forening

Hammerichs Hus, pjece

Amagerbørn og Ærøgæster, af Nina Langkilde

A/S Dampskibsselskabet Ærø 1874 - 1974, af Jørgen Svarer. (Hæfte)

Bende Bendsen, af Tove Kjærboe

Byen Rundt, hæfte, af Tove Kjærboe. (Hæfte)

Danske dialekter V

De gamle postkort fortæller historie, af Tove Kjærboe

Det blev i familien (om søskendebørn og næstsøskendebørn), af Steffen Hove

Det gensidige første Brandassuranceselskab for landboere på Ærø 1853 - 1953. (Hæfte)

Dramatiske hændelser blandt ærøboer, af Tove Kjærboe

En hyldest til Ærø, af Anina Laugesen Fryd, Ærø Museum 2007.

Et Museum og dets historie, af Tove Kjærboe

Har du våren å Døjr, af Tove Kjærboe

Kalechehat og Mejetøj, af Tove Kjærboe

Krampebånd og Klevesnak, af Tove Kjærboe

 

 

Link til web-sider med indhold om Ærø.

Kontakt